OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Uvedomujeme si, že osobné údaje sú citlivé a dôverné.

Naša spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení. Poskytnuté osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom ponuky obchodu a služieb.  Sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – predaja, administrácie, evidencie a kontroly distribúcie objednaného tovaru, avšak minimálne po dobu, ktorú určujú iné zákony (o účtovníctve), od zberu týchto údajov.

 

Aby sme mohli vybaviť objednávku, musíme si uložiť vaše osobné údaje - meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu. Samozrejme, máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti, alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť. Za účelom zmien, prosím, kontaktujte nás písomne alebo emailom na adrese objednavky(at)sladkestgermain.sk.

 

Na spracovanie vašich údajov, ktoré nám poskytnete v priestore internetu, používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý váš údaj sa ešte pred odoslaním zakóduje a je chránený proti prístupu nepovolaných osôb.